Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2017

Midlertidig styret fram til et ordinært årsmøte i mars.

Formann: Lars Sevald Leknes
Kasserer: Ola Liabøtrø, 92 20 18 47
Styremedlem: Pål H. Johansen, 41 54 58 96

epost: post |a| akademisk.org
bytt ut |a| med @

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster |a| akademisk.org

Kontingentsatser for 2017

  • Hovedmedlem 750,-
  • Student 528,-
  • Junior 300,-
  • Bimedlem 200,-

Rabatter for nye medlemer og for kun høstsemesteret gjøres tilsvarende som i NSF.

Kontonr. 6094.31.29390