Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2017

Sittende styret fra 5.april 2017

  • Leder: Inge S. Skrondal,                                         inge.skrondal@gmail.com
  • Kasserer: Lars Sevald Leknes,                                lars.leknes@gmail.com
  • Styremedlem: Ola Liabøtrø,                                   ola.l@hotmail.com
  • Styremedlem: Sigurd Kittilsen,                              sigurd.kittilsen@gmail.com
  • Vara og turneringsansvarlig: Pål H. Johansen,       hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2017

  • Hovedmedlem 750,-
  • Student 528,-
  • Junior 300,-
  • Bimedlem 200,-

Rabatter for nye medlemmer, og for kun høstsemesteret gjøres tilsvarende som i NSF.

Kontonr; 6094.31.29390