Rundeoppsett 3.runde

Karim – Geir
Tage – Olav
Pål Hermunn – Stefan
Eirik – Øystein
Jan Gunnar – Kenneth
Elvis – Inge
Ola – Magne
Jørn – Andrei
Håkon – Henning
Marius – Raymond
Anders – Sigurd
Stian – Njaal
Erik – Dag Joar

Permanent lenke

Stengt for kommentarer.