Arkiv for 19. september, 2009

Seriesjakken 2009/10

Alle som ønsker å spille i Østlandsserien bes å melde sin interesse.

Stengt for kommentarer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Hei alle medlemmer i Akademisk Sjakklubb!

På vegne av styret vil jeg herved kalle inn
til årsmøte torsdag 1. oktober kl. 18.30 i
Vilhelm Bjerknes Hus på Blindern.

Program:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning
3. Budsjett og regnskap
(herunder fastsettelse av kontigent for 2009
og kanskje også 2010)
5. Seriesjakken 2009/2010
6. Valg
7. Eventuelt

for styret
Jan Gunnar Fredriksen
Kasserer 2008-2009

Stengt for kommentarer

Nye norske ratingtall

Norges Sjakkforbund har offentliggjort offisielle norske ratingtall pr. september 2009.

Liste over alle ASKO-spillere.

Stengt for kommentarer