Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Hei alle medlemmer i Akademisk Sjakklubb!

På vegne av styret vil jeg herved kalle inn
til årsmøte torsdag 1. oktober kl. 18.30 i
Vilhelm Bjerknes Hus på Blindern.

Program:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning
3. Budsjett og regnskap
(herunder fastsettelse av kontigent for 2009
og kanskje også 2010)
5. Seriesjakken 2009/2010
6. Valg
7. Eventuelt

for styret
Jan Gunnar Fredriksen
Kasserer 2008-2009

Permanent lenke

Stengt for kommentarer.