Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Akademisk vil herved kalle inn til ekstraordinært årsmøte,
torsdag 25. februar kl. 18.30 i 1. etg. Vilhelm Bjerknes’ Hus.

Program:
1.Godkjenning av innkalling
2.Budsjett og regnskap
3.Eventuelt

Permanent lenke

Stengt for kommentarer.