Rundeoppsett, 3. runde

Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.

3. runde
Anders Rønningen Eirik Søreng
Valter Buffelen Håkon Briseid
Pål H. Johansen Arne Kristian Lindmo
Henning A. Knudsen Jan Gunnar Fredriksen
Jan Roksvald Ola Liabøtrø
Magne Myhren Karim Ali
Kjell Tage Øhman Anders Paulshus
Atle Gj. Olaussen Lars Leknes
Mats Fevolden Gisle Ytrestøl
Lars Kristian Telle Stian Valle
Ilia Musco Elvis Chikwati
Sivert Bocianowski Rene Havstein

Resultater og rundeoppsett

Permanent lenke

Stengt for kommentarer.