Arkiv for 11. mai, 2022

Innkalling til ordinært årsmøte

For første gang på 3 år avholdes det i år årsmøte med fysisk oppmøte.
Møte avholdes på Blindern i Niels Henrik Abels hus, rom 209, 1.juni klokken 17:00.

Inngang fra Vilhelm Bjerknes hus.
Gå opp i 2.etasje og benytt gangbro over til Niels H. Abels hus.

Vedlagt ligger innkallingen med årsberetning og regnskap/budsjett

Stengt for kommentarer