Askoladden

Medlemsblad for Akademisk sjakklubb

År Utg. Redaktør(er) Merknader
2003 Nr. 1 Henrik Sjøl kun nettavis
1996 Nr. 1 Hans Arild Runde
Nr. 2 Hans Arild Runde
1995 Nr. 1 Hans Arild Runde
1994 Nr. 1 Hans Arild Runde, Magnar Naustdalslid
1992 Nr. 1 Lars Valle
Nr. 2 Lars Valle
1990 Nr. 1 Svanhild B.Grimstad julenummer
1988 Nr. 1 Henrik Sjøl
1987 Nr. 1/2 Henrik Sjøl dobbeltnummer
Nr. 3 Henrik Sjøl
1986 Nr. 1/2 Truls Andreassen dobbeltnummer
Nr. 3/4 Truls Andreassen dobbeltnummer
Nr. 5 Henrik Sjøl
Nr. 6 Henrik Sjøl julenummer
1985 Nr. 1 Knut Valle
Nr. 2 Knut Valle
Nr. 3 Knut Valle
Nr. 4 Truls Andreassen, Knut Valle
Nr. 5 Truls Andreassen
Nr. 6 Truls Andreassen
Nr. 7 Truls Andreassen julenummer
1984 Nr. 1 Knut Valle
Nr. 2 Knut Valle
Nr. 3 Knut Valle
Nr. 4 Knut Valle
Nr. 5 Knut Valle
Nr. 6/7 Henrik Sjøl dobbeltnummer
Nr. 8 Knut Valle julenummer
1983 Nr. 1 Knut Valle
Nr. 2 Knut Valle
Nr. 3 Knut Valle
Nr. 4 Knut Valle
Nr. 5 Knut Valle
Nr. 6 Lars Valle
Nr. 7 Knut Valle
Nr. 8 Knut Valle
Nr. 9/10 Knut Valle dobbeltnummer
Kronologi