Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2019-2020

Sittende styret fra 10. april 2019
Leder Ola Liabøtrø ola.l@hotmail.com
Nestleder: Inge S. Skrondal inge.skrondal@gmail.com
Kasserer: Lars Sevald Leknes lars.leknes@gmail.com
Styremedlem: Anders Søberg dunders2@gmail.com
Vara og turneringsansvarlig Pål H. Johansen hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2020 (=2019)

Medlemsavgiften blir nominelt videreført fra 2018-19

  • Hovedmedlem      800,-
  • Student                572,-
  • Junior                  320,-
  • Bimedlem            228,-

Rabatter for nye medlemmer(50%), og for kun høstsemesteret(50%) gjøres tilsvarende som i NSF.

Alle innbetalinger gjøres til ASKOs bankkonto.
Kontonummer:

  • 1506.02.13477

Pass alltid på å merke betalingen med navn og hva det gjelder.