Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2019-2020

Sittende styret fra 10. april 2019
Leder Ola Liabøtrø ola.l@hotmail.com
Nestleder: Inge S. Skrondal inge.skrondal@gmail.com
Kasserer: Lars Sevald Leknes lars.leknes@gmail.com
Vara og turneringsansvarlig Pål H. Johansen hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2021 (2020)

Medlemsavgiften blir noe økt i 2021 p.g.a. økt avgift fra forbundet.

  • Hovedmedlem      850,- (800,-)
  • Student                616,- (572,-)
  • Junior                  340,- (320,-)
  • Bi-medlem          234,- ( 228,-)

Rabatter for nye medlemmer(50%), og for kun høstsemesteret(50%) gjøres tilsvarende som i NSF.

Alle innbetalinger gjøres til ASKOs bankkonto.
Kontonummer:

  • 1506.02.13477

Pass alltid på å merke betalingen med navn og hva det gjelder!