Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2017-2018

Sittende styret fra 5.april 2017

  • Leder: Inge S. Skrondal,                                         inge.skrondal@gmail.com
  • Kasserer: Lars Sevald Leknes,                                lars.leknes@gmail.com
  • Styremedlem: Ola Liabøtrø,                                   ola.l@hotmail.com
  • Styremedlem: Sigurd Kittilsen,                               sigurd.kittilsen@gmail.com
  • Vara og turneringsansvarlig: Pål H. Johansen,        hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2018 (2017)

Med bakgrunn i justeringen av medlemsavgiften til NSF har vi måttet justere satsene noe for 2018.

  • Hovedmedlem      800,- (750,-)
  • Student                572,- (528,-)
  • Junior                  320,- (300,-)
  • Bimedlem            228,- (200,-)

Rabatter for nye medlemmer(50%), og for kun høstsemesteret(50%) gjøres tilsvarende som i NSF.

OBS! Nytt kontonummer fra 12.1.2018:

  • 1506.02.13477

Det gamle kontonr. (6094.31.29390) er fortsatt virksomt, men vil om kort tid tas helt ut. Vennligst benytt det nye!