Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2017-2018

 

Sittende styret fra 7.mars 2018
Leder Inge S. Skrondal inge.skrondal@gmail.com
Nestleder: Ola Liabøtrø ola.l@hotmail.com
Kasserer: Lars Sevald Leknes lars.leknes@gmail.com
Styremedlem: Anders Søberg dunders2@gmail.com
Vara og turneringsansvarlig Pål H. Johansen hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2018 (2017)

Med bakgrunn i justeringen av medlemsavgiften til NSF har vi måttet justere satsene noe for 2018.

  • Hovedmedlem      800,- (750,-)
  • Student                572,- (528,-)
  • Junior                  320,- (300,-)
  • Bimedlem            228,- (200,-)

Rabatter for nye medlemmer(50%), og for kun høstsemesteret(50%) gjøres tilsvarende som i NSF.

OBS! Nytt kontonummer fra 12.1.2018:

  • 1506.02.13477

Det gamle kontonr. (6094.31.29390) er nå(15.3.18) avsluttet, og ikke lenger mulig å bruke. Det nye kontonummeret må benyttes!