Kontakt oss

Styrets sammensetning i 2023

Sittende styret
Leder Erik Løveid loveid.sjakk@gmail.com
Nestleder Ola Liabøtrø ola.l@hotmail.com
Kasserer Lars Sevald Leknes lars.leknes@gmail.com
Styremedlem Tobias Opdalshei Baumann
Varamedlem Pål H. Johansen hermunn@math.uio.no

epost: post@akademisk.org

Webmaster: Andrei Olsen, 47 28 89 98, webmaster@akademisk.org

Kontingentsatser for 2023 (2022)

Medlemsavgiften er uendret fra 2021

Hovedmedlem 850,- (850,-)
Student 616,- (616,-)
Junior 340,- (340,-)
Bi-medlem 234,- (234,-)

Rabatter for nye medlemmer(50%), og for kun høstsemesteret(50%) gjøres tilsvarende som i NSF.

Alle innbetalinger gjøres til ASKOs bankkonto.
Kontonummer:

  • 1506.02.13477

Pass alltid på å merke betalingen med navn og hva det gjelder!