ASKOs Pinse Hurtigsjakk

Akademisk Sjakklubb i Oslo inviterer alle til ASKOs Pinse Hurtigsjakk.
NB – turneringen teller ikke i NVGP-sammendraget.

Påmelding

Påmeldingsskjema

Tid og sted

Søndag 27. mai. Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30

Betenkningstid

30 minutter pr. spiller pr. parti

Gruppeinndeling og spillesystem

Alle i en gruppe.
6 runder Monrad.

Startavgift

Kr. 250 for senior, kr. 200 for juniorer.

Premiering

Pengepremier settes senere.
Klassevis bokpremiering.

Spilleplan

Oppmøte senest kl. 10.00, start 1. runde kl. 10.30.

Annen info

Maks deltagerantall er ca. 60 personer, forhåndspåmeldte vil bli prioritert ved plassmangel.

2 kommentarer