Partiene fra høstturneringen

Her er partiene fra 5. og 6. runde:

Partiene fra 1. runde
Partiene fra 2. runde
Partiene fra 3. runde

Alle i PGN format

Stengt for kommentarer

Rundeoppsett, 5. runde

Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.

5. runde
Pål H. Johansen utsatt Håkon Briseid
Anders Rønningen Jan Gunnar Fredriksen
Eirik Søreng Karim Ali
Mats Fevolden Anders Paulshus
Valter Buffelen Jan Roksvald
Atle Gj. Olaussen Ola Liabøtrø
Arne Kristian Lindmo Lars Leknes
Henning A. Knudsen Kjell Tage Øhman
Magne Myhren Gisle Ytrestøl
Ilia Musco Lars Kristian Telle
Elvis Chikwati Rene Havstein
Sivert Bocianowski Stian Valle

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Resultater 4. runde

Her er resultater fra 4. runde:

4. runde
Håkon Briseid 1-0 Anders Rønningen
Ola Liabøtrø 0-1 Pål H. Johansen
Jan Gunnar Fredriksen 1-0 Atle Gj. Olaussen
Karim Ali 1-0 Valter Buffelen
Eirik Søreng 1-0 Arne Kristian Lindmo
Anders Paulshus 1-0 Lars Kristian Telle
Rene Havstein 0-1 Henning A. Knudsen
Kjell Tage Øhman Mats Fevolden
Jan Roksvald 1-0 Ilia Musco
Lars Leknes 1-0 Magne Myhren
Gisle Ytrestøl 1-0 WO Sivert Bocianowski
Stian Valle 0-1 Elvis Chikwati

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Rundeoppsett, 4. runde

Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.

4. runde
Håkon Briseid Anders Rønningen
Ola Liabøtrø Pål H. Johansen
Jan Gunnar Fredriksen Atle Gj. Olaussen
Karim Ali utsatt Valter Buffelen
Eirik Søreng Arne Kristian Lindmo
Anders Paulshus Lars Kristian Telle
Rene Havstein Henning A. Knudsen
Kjell Tage Øhman Mats Fevolden
Jan Roksvald Ilia Musco
Lars Leknes Magne Myhren
Gisle Ytrestøl Sivert Bocianowski
Stian Valle Elvis Chikwati

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Resultater, 3. runde

Her er resultater fra 3. runde i Høstturneringen.

3. runde
Anders Rønningen 1-0 Eirik Søreng
Valter Buffelen Håkon Briseid
Pål H. Johansen 1-0 Arne Kristian Lindmo
Henning A. Knudsen 0-1 Jan Gunnar Fredriksen
Jan Roksvald 0-1 Ola Liabøtrø
Magne Myhren Karim Ali
Kjell Tage Øhman ½-½ Anders Paulshus
Atle Gj. Olaussen 1-0 Lars Leknes
Mats Fevolden 1-0 Gisle Ytrestøl
Lars Kristian Telle 1-0 Stian Valle
Ilia Musco 1-0 Elvis Chikwati
Sivert Bocianowski 0-1 Rene Havstein

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Rundeoppsett, 3. runde

Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.

3. runde
Anders Rønningen Eirik Søreng
Valter Buffelen Håkon Briseid
Pål H. Johansen Arne Kristian Lindmo
Henning A. Knudsen Jan Gunnar Fredriksen
Jan Roksvald Ola Liabøtrø
Magne Myhren Karim Ali
Kjell Tage Øhman Anders Paulshus
Atle Gj. Olaussen Lars Leknes
Mats Fevolden Gisle Ytrestøl
Lars Kristian Telle Stian Valle
Ilia Musco Elvis Chikwati
Sivert Bocianowski Rene Havstein

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Resultater, 2. runde

Her er resultater fra 2. runde i Høstturneringen:

2. runde
Anders Paulshus 0-1 Anders Rønningen
Eirik Søreng 1-0 Magne Myhren
Håkon Briseid 1-0 Jan Roksvald
Arne Kristian Lindmo 1-0 Kjell Tage Øhman
Jan Gunnar Fredriksen ½-½ Pål H. Johansen
Stian Valle 0-1 Henning A. Knudsen
Gisle Ytrestøl ½-½ Lars Kristian Telle
Karim Ali 1-0 Rene Havstein
Elvis Chikwati 0-1 Atle Gj. Olaussen
Mats Fevolden 0-1 Valter Buffelen
Lars Leknes 1-0 Sivert Bocianowski
Ola Liabøtrø 1-0 Ilia Musco

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Rundeoppsett, 2. runde

Hvis du ikke kan møte, så gi beskjed til din motstander så tidlig som mulig slik at det blir minst mulig rot med rundeavviklingen.

2. runde -korrigert
Anders Paulshus Anders Rønningen
Eirik Søreng Magne Myhren
Håkon Briseid Jan Roksvald
Arne Kristian Lindmo Kjell Tage Øhman
Jan Gunnar Fredriksen Pål H. Johansen
Stian Valle Henning A. Knudsen
Gisle Ytrestøl Lars Kristian Telle
Karim Ali Rene Havstein
Elvis Chikwati utsatt Atle Gj. Olaussen
Mats Fevolden Valter Buffelen
Lars Leknes Sivert Bocianowski
Ola Liabøtrø utsatt Ilia Musco

Resultater og rundeoppsett

Stengt for kommentarer

Høstturneringen, 1. runde

Her er partier og resultater fra første runde i Høstturneringen:

Ilia Musco 0-1 Anders Paulshus (1228)
Jan Roksvold 1-0 Karim Ali (1636)
Anders Rønningen (1793) 1-0 Stian Valle (1237)
Kjell Tage Øhman (1666) 1-0 Elvis Chikwai (1341)
Magne A. Myhren (1233) 1-0 Ola Liabøtrø (1500)
Valter Buffelen 1-0 Gisle Arestøl
René Havstein 0-1 Eirik Søreng (1599)
Pål H. Johansen (1607) 1-0 Lars S. Leknes (1086)
Atle G. Olaussen (1332) 0-1 Håkon Briseid (2032)
Sivert Bocianowski 0-1 Arne Kristian Lindmo
Lars Kristian Telle 0-1 Jan Gunnar Fredriksen

Utsatte partier: Henning – Mats

Stengt for kommentarer